Aanvraagformulier GVV-kwaliteitslabel

Op ons jaarcongres 31/01/2015 werden de GVV- Kwaliteitslabels 2015-2017 uitgereikt. Dit label is geldig tot 31/12/2017. Het label en jullie vermelding op de BVV website vormen een belangrijke kwaliteitsindicatie voor zowel de cliënt als andere zorgverstrekkers die op zoek gaan naar een professioneel Gespecialiseerd Voetverzorger. Voetverzorgers die nog geen label haalden kunnen indien ze 100 accreditatiepunten verzameld hebben nog aansluiten bij het huidige label 2015-2017 (het label kan enkel afgehaald worden op het volgend jaarcongres) ofwel in december 2017 een aanvraag doen voor het volgend label. Voor het volgend label hebben we enkele aanpassingen gedaan aan ons accreditatiesysteem op basis van de reacties van onze leden, en tevens omdat we streven naar een zo eenvoudig mogelijk systeem.

Elke Zelfstandig Gespecialiseerd Voetverzorger die een Kwaliteitslabel wil zal 100 accreditatiepunten moeten verzamelen in een periode van drie jaar. Deze periode loopt van januari 2015 tot eind december 2017, dan dienen alle nieuwe aanvragen in ons bezit te zijn. Alle vormen van bijscholing die aansluit bij het beroepscompetentieprofiel worden vanaf januari 2015 geaccrediteerd met 20 punten per sessie.

U kan uw kwaliteitslabel aanvragen via het formulier hieronder.

De Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde voetverzorgers is een erkende beroepsvereniging en UNIZO-geassocieerde sectororganisatie.
Secretariaat en maatschappelijke zetel: Koningin Elisabethlaan 14 bus2, 9100 Sint-Niklaas - info@voetmagazine.be.