Het nieuwe systeem voor het GVV-Kwaliteitslabel

Op ons jaarcongres 31/01/2015 werden de GVV- Kwaliteitslabels 2015-2017 uitgereikt. Dit label is geldig tot 31/12/2017. Het label en jullie vermelding op de BVV website vormen een belangrijke kwaliteitsindicatie voor zowel de cliënt als andere zorgverstrekkers die op zoek gaan naar een professioneel Gespecialiseerd Voetverzorger. Voetverzorgers die nog geen label haalden kunnen indien ze 100 accreditatiepunten verzameld hebben nog aansluiten bij het huidige label 2015-2017 (het label kan enkel afgehaald worden op het volgend jaarcongres) ofwel in december 2017 een aanvraag doen voor het volgend label. Voor het volgend label hebben we enkele aanpassingen gedaan aan ons accreditatiesysteem op basis van de reacties van onze leden, en tevens omdat we streven naar een zo eenvoudig mogelijk systeem.

Elke Zelfstandig Gespecialiseerd Voetverzorger die een Kwaliteitslabel wil zal 100 accreditatiepunten moeten verzamelen in een periode van drie jaar. Deze periode loopt van januari 2015 tot eind december 2017, dan dienen alle nieuwe aanvragen in ons bezit te zijn. Alle vormen van bijscholing die aansluit bij het beroepscompetentieprofiel worden vanaf januari 2015 geaccrediteerd met 20 punten per sessie.

We onderscheiden drie groepen van bijscholingen:

- Bijscholingen en daaraan gekoppelde workshops georganiseerd door erkende onderwijsinstellingen: 20 punten per sessie van een half dagdeel

- Congressen en Symposia georganiseerd door Voetverzorgers: 20 punten per congres

- Alle andere vormen van bijscholing (plaatselijke lezingen, firmabijscholingen, ...) die passen of aansluiten bij het beroepscompetentieprofiel van de gespecialiseerde voetverzorger (SERV, 2008): 20 punten per sessie van een half dagdeel.

Het is dus belangrijk om van alle vormen van bijscholing een bewijs van deelname te vragen bij de organisator en deze documenten bij te houden en eind december 2017 samen met je aanvraagdocument voor het volgende GVV- kwaliteitslabel aan ons ledensecretariaat te bezorgen. We blijven natuurlijk alle bijscholingen waarvan we op de hoogte gebracht worden ook publiceren in Voetmagazine en op onze website.

Hou vooral ook het volgend voetmagazine in het oog voor meer info over het GVV-kwaliteitslabel en de mogelijkheden om bij te scholen.

 

Annick Pauwels

Coördinator GVV- kwaliteitslabel

 

De Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde voetverzorgers is een erkende beroepsvereniging en UNIZO-geassocieerde sectororganisatie.
Secretariaat en maatschappelijke zetel: Koningin Elisabethlaan 14 bus2, 9100 Sint-Niklaas - info@voetmagazine.be.