Inschrijvingen Jaarcongres 2019

Inschrijvingen jaarcongres 2019

 • Inschrijven tot en met 19 januari 2019
 • Inschrijving verplicht, bevestigingse-mail geldt als bewijs (gelieve deze mee te brengen)
 • Via www.voetmagazine.be (BVV-website)
 • Per post naar BVV-ledensecretariaat, Tijl en Nelestraat 1, 2300 Turnhout
  met vermelding van uw volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, ondernemingsnummer en lidnummer van de BVV.

Deelnameprijs:

 • Gratis voor BVV-leden.
 • € 40 voor niet-leden, betaling ter plaatse (documentatie inbegrepen).

  BVV-leden ontvangen niet alleen een persoonlijke uitnodiging
  maar hebben tevens voorrang bij inschrijving.

De BVV is een door de Hoge Raad van Zelfstandigen en KMO erkende beroepsfederatie met o.m. volgende doelstellingen:

 • De gespecialiseerde voetverzorging als specifiek beroep te laten erkennen en reglementeren binnen de eerstelijnsvoetverzorging;
 • De professionele opleiding en nascholing van de beroepsgroep te stimuleren, ondersteunen en organiseren door het uitgeven van publicaties, het inrichten van congressen en assisteren bij het ontwerpen van opleidingen in verband met gespecialiseerde voetverzorging.

 

De Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde voetverzorgers is een erkende beroepsvereniging en UNIZO-geassocieerde sectororganisatie.
Secretariaat en maatschappelijke zetel: Tijl en Nelestraat 1, 2300 Turnhout - info@voetmagazine.be. Privacy policy